Schrijfcoaching

Voor schrijvers die één of meer keren begeleiding willen bij het werken aan een tekst of manuscript. Het gaat hier in de eerste plaats om het schrijfproces zelf, niet om de tekst. Tegen welke problemen loop je bij het schrijven aan? Wat zou je kunnen doen om het mogelijk te maken? [Kosten op aanvraag]

 

Auteursbegeleiding

Voor schrijvers die gedurende een vastgestelde periode begeleiding willen bij het werken aan een manuscript. Hier gaat het om de tekst zelf: hoe is de opbouw van een verhaal, de structuur, de boodschap, de stijl, het perspectief, de introductie van personages, enzovoort. Zowel fictie als non-fictie. [Kosten op aanvraag]

 

Manuscriptbeoordeling (quick scan)

Voor de snelle beoordeling van manuscripten. Wat valt er op het eerste gezicht te zeggen over de schrijfstijl, de toon en de aanpak? Schuilt er een levensvatbaar verhaal in, of misschien zelfs een boek? De quick scan is een verkenning met frisse blik. Het kan de opmaat zijn naar coaching, begeleiding of wijziging van alle plannen. Maximumlengte manuscript: 3000 woorden. [Kosten op aanvraag]

 

Manuscriptbeoordeling (intake + leesrapport)

Voor een uitgebreide beoordeling van een manuscript. Is het levensvatbaar, is het misschien zelfs al geschikt om aan een uitgeverij voor te leggen? Of mankeert er nog te veel aan? De beoordeling resulteert in een beknopt leesrapport als ‘behandelplan’, met suggesties voor revisie en redactie. [Kosten op aanvraag]