Tien jaar uitgeverij Atlas Contact. Een essay, uitgeverij Atlas Contact, januari 2023

Het lichaam in de wereld, de wereld in het lichaam. Afstand en nabijheid in coronatijd, openingsessay kunstencentrum Stroom Den Haag, september 2021

‘Het nabijheidsvirus. De eenzaamheid van de stervenden’, De Groene Amsterdammer, nr. 24, 10 juni 2020, https://www.groene.nl/artikel/de-eenzaamheid-van-de-stervenden

‘Het scharnier van de eer’, besprekingsessay Abram de Swaan ‘Tegen de vrouwen’, de Nederlandse Boekengids, nr. 6, december 2019, https://www.nederlandseboekengids.com/nummers/20196-2/

‘De hoofdpersoon is geen tor meer. Over de gedaanteverwisseling van fictie en non-fictie’, Sintel, nr. 4, 2019

‘Van intuïtie naar instructie’, voorwoord in: Hemelsbrede harmonie. De verbindende rol van het CCC-model in de redactie van verschillende genresbundel bij UvA-master redacteur/editor, 2018

‘Radicale gewoonheid. Helden en hiërarchie, personalisme en populisme’, Sintel, nr. 3, 2018

‘Er waart een spookje door de taal. Sociale integratie en de plaag van verkleinwoorden’, Sintel, nr. 2, 2016

‘Kousbroek’s kelder. De mythe van het individualisme en de actualiteit van Norbert Elias’, Sintel, nr. 1, 2015